MagicTours CRM Tools - by KSI

API functions:

tripsGenerator()

Generator teminów do oferty na podstawie planu. Stare terminy z wybranego okresu są kasowane.

Parameters:

Returns: Example of use

tripsUpdate()

Aktualizuje istniejące terminy w ofercie na podstawie planu.

Parameters:

Returns: Example of use

createEvent()

Tworzy imprezę ( event ) do wybranej oferty i dla wybranego okresu.

Parameters:

Returns: Example of use

convertFastToR2()

Przekształcenie R2Fast w rezerwację R2 z kompletem składników.

Parameters:

Returns: Example of use

pickupGenerate()

Generuje wydruk pick-up.

Parameters:

Returns: Example of use

agreementGenerate()

Generuje wydruk umowy.

Parameters:

Returns: Example of use

reservationForm()

Okno rezerwacji online

Parameters:

Returns: Example of use

getOfferTripList()

Pobieranie listy ofert z kalkulacją za dojazd i uwzględnieniem wieku uczestników.

Parameters:

Returns: Example of use

getEventsListForm()

Pobieranie listy imprez / listy dostępności.

Parameters:

Returns: Example of use

getDistanceHotelDepPlace()

Zwraca odległośc pomiędzy hotelem a przystankiem.

Parameters:

Returns: Example of use

getAvailability()

Zwraca dostępnośc miejsc na imprezę/termin

Parameters:

Returns: Example of use

generateEvents()

Funkcja tworzy imprezy na dzień zadany w parametrze. Podstawą do utworzenia imprez są informacje z oferty ( ilośc tur + obłożenie tury )
Jeśli w wybranym terminie istnieją już imprezy na daną ofertę to tworzone są tylko te "uzupełniające" do ilości tur określonych w ofercie.

Parameters:

Returns: Example of use

getGpsTracking()

Zwraca listę pozycji GPS pracowników oraz niezbędne powiązania.

Parameters:

Returns: Example of use

getEventsLiveInfo()

Funkcja zwraca informacje ogólne o imprezach na potrzeby aplikacji uruchamianej na duzych TV.

Parameters:

Returns: Example of use

setAutoReservationsStatus()

Ustawia statusy rezerwacji. Np nieopłacone po terminie jako 'anulowana' itp ...

Parameters:

Returns: Example of use

generateCostDocuments()

     Generuje dokumenty kosztów na podstawie:
      a) [mode=generalMonth] ogólne na podstawie definicji kosztów
        - wynagrodzenia na pracowników ;
        - wypłaty dla kontrahentów ;
      b) [mode=event] do wskazanej s idEvent imprezy:
        - na podstawie definicji kosztów ;
        - transportu na podstawie definicji kosztów + R2_IMPREZA.ID_AUTOAKR->R2_AUTOKARY.ID_FIRMA_WLASCICIEL ;
        - przewodnika na podstawie R2_IMPREZA.ID_PILOT1       
     


Parameters: Returns: Example of use

generateCostDocumentsForm()

interfejs pośredniczący w wywoływaniu funkcji generateCostDocuments.

Parameters:

Returns: Example of use


Nie udokumentowane :

 1. createR2Fast 
 2. getCityList
 3. getDeparturePlaceList
 4. getHotelList
 5. getOfferTripListForm


Powered by www.dlaoperatora.pl